การสำรวจพบเด็กไทย 400,000 คนกำลังทำงาน

จากการศึกษาล่าสุดพบว่าคนไทยอายุต่ำกว่า 18 ปีกว่า 400,000 คนใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำงานทั้งค่าแรงผลประโยชน์อื่นหรือเพื่อลดภาระงานของผู้ปกครอง เด็กวัยรุ่นเกือบครึ่งไม่อยู่ในโรงเรียนอีกแล้ว ในบรรดาเด็กที่ทำงาน 177,000 คนถือว่าเป็นกรรมกรเพราะเวลาที่พวกเขาอุทิศตนเพื่อทำงานในแต่ละสัปดาห์ความกังวลก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าแรงงานเด็กเกือบหนึ่งในสี่มีส่วนร่วม

ในงานที่เป็นอันตรายเช่นการบรรทุกสิ่งของหนักการจัดการสารเคมีอันตรายทำงานในอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดหรือในพื้นที่ที่มีมลพิษทางเสียงหนักหรือทำงานในช่วงเวลาพัก และ 06:00 วิวัฒน์ปล่อยตัวเลขจากการสำรวจ 2018 เพื่อทำเครื่องหมายวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกในวันพุธ เขากล่าวว่าสาเหตุสำคัญสามประการของการใช้แรงงานเด็กคือต้องการลดภาระงานของครอบครัวจำเป็นต้องสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและขาดความสนใจในการศึกษา

Close Menu