คอมเมิร์ซของไทยเติบโตมากที่สุดในอาเซียน

คอมเมิร์ซของไทยเติบโตมากที่สุดในอาเซียนเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและมูลค่าคาดว่าจะสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยในข่าวจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นสี่เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและแพลตฟอร์มไทย นานาชาติจำนวนมากได้เติบโตขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ซื้อออนไลน์รวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นใน e-Payment

และบริการโลจิสติกส์ มูลค่าของอี – คอมเมิร์ซในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอีก 20% ในปีนี้ ผู้ให้บริการได้เลือกใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในขณะที่ AI กำลังใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการใช้ Chatbots แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปด้วยการมาถึงของ 5G สร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้บริโภค Surangkana Wayuparp ประธานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม (DE) กล่าวว่าผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่าง 8-10% ต่อปี

Close Menu