คุณสมบัติของน้ำยา กำจัดกลิ่น น้ำเสีย

คุณสมบัติของน้ำยา กำจัดกลิ่น น้ำเสีย ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย หรือที่ชอบเรียกกันทั่วไปว่า น้ำยาดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นหรือดับกลิ่นน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียนั่นเอง

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียหรือจุลินทรีย์ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นของเราถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นโดยเฉพาะ ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง เน้นประสิทธิภาพการย่อยสลายและดับกลิ่นได้ดี

คุณสมบัติของน้ำยาดับกลิ่นน้ำเสีย ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น )

– มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสียที่เป็นสารอินทรีย์วัตถุ

– มีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเน่าเสียหรือบำบัดกลิ่นน้ำที่เน่าเหม็น ทั้งในบ่ำบำบัดน้ำเสียและตามธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจุลินทรีย์น้อยอยู่แล้ว น้ำที่เน่าเหม็นส่วนใหญ่จะมีสารอินทรีย์ละลายหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำในปริมาณมาก ทำให้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลงหรือไม่มีออกซิเจนในน้ำเลย ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้นมาได้ น้ำเน่าเสียเกิดขึ้นได้ทั้งจากฝีมือมนุษย์และจากธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากฝีมือของมนุษย์

การใช้น้ำยาดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นดับกลิ่นน้ำเน่าเสีย ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเหม็น )

ใช้ตามปริมาณของน้ำเน่าเสียและความรุนแรงของน้ำเสียกลิ่นเน่าเหม็น กรณีที่วิกฤตมากๆ ก็ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ลงในระบบให้มากตามปริมาณของน้ำเสีย กรณีที่น้ำเสียและกลิ่นเน่าเหม็นมาจากระบบบ่อบำบัดน้ำเสียควรหมั่นเติมจุลินทรีย์เรื่อยๆ เพื่อให้ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ กลิ่นเน่าเหม็นก็จะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ลำพังถ้าอาศัยจุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาติจะไม่เพียงพอต่อปริมาณของเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น จังส่งผลก่อให้เกิดมลพิษกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นตามมา เหตุเพราะปริมาณและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียไม่เพียงพอต่อของเสียที่เกิดขึ้นนั่นเอง ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจึงติดตามมา

Close Menu