พวกเขาจะทำงานออกโครงการคุ้มครองความยืดหยุ่น

หากคุณไม่ได้รับการประกันภัยในประเทศบ้านเกิดของคุณหรือต้องการซื้อโดยตรงในประเทศไทยคุณสามารถใช้แผนประกันภัยออนไลน์อย่างเป็นทางการหรือเรียก บริษัท ประกันภัยรายหนึ่งที่อยู่ใน Ogocare ได้ ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยได้จัดทำโครงการประกันภัย “Thailand Travel Shield” ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการนี้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายเช่นอุบัติเหตุการสูญเสียสัมภาระการยกเลิกโรงแรมและอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณต้องการทำงานร่วมกับ บริษัท ประกันภัยเอกชนติดต่อ บริษัท ประกันของเรา พวกเขาจะทำงานออกโครงการคุ้มครองความยืดหยุ่นที่จะตอบสนองความต้องการของคุณทั้งหมด พวกเขายังจะให้ข้อมูลการเดินทางล่วงหน้าทั้งหมดที่จำเป็น ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปประเทศไทยคุณจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนและบริการฉุกเฉินแล้ว

Close Menu