สัญลักษณ์ของการแก้ปัญหาของชาวนิวยอร์ก

ตามที่นิวยอร์กไทม์สต้องใช้ฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมดที่จะสร้างขึ้นและเปลี่ยนแทร็คใหม่ 365 เมตร (1,200 ฟุต) ตอนนี้มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเช่นระบบระบายอากาศแบบใหม่เพื่อให้แพลตฟอร์มเย็นและคอลัมน์น้อยกว่าเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารไหลเวียนอากาศ ผนังประดับประดาด้วยกระเบื้องโมเสคหินอ่อนสีขาวการสะกดข้อความจากปฏิญญาอิสรภาพของสหรัฐฯ

และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในปีพ. ศ. 2491 เป็นสัญลักษณ์ของการแก้ปัญหาของชาวนิวยอร์กในการฟื้นฟูและปรับปรุงเว็บไซต์เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์อย่างมาก

Close Menu